Vítejte na stránkách chovatelù fretek.

Tento web slouží jako seznam chovatelù fretek, kteøí chovají fretky a odchovávají freťátka jako domácí mazlíky a spoleèníky lidí.

 

Copyright © 2006 - 2011 chovatelské stanice fretek kom.cz | Zuzana Jordi D.