Co je to chovatelská stanice

Chovatelská stanice je příjmení všech odchovů jednoho chovatele. Název CHS je osobním vlastnictvím každého chovatele. V praxi to znamená, že mládě, které má kromě jména i příjmení, je freťe, které bylo prohlédnuto poradcem chovu. Byli zkontrolováni všichni jeho sourozenci, jeho matka i otec. Byly zhodnoceny podmínky a kvalita chovu. Toto vše je stvrzeno oficiálním průkazem původu, vystaveným některou z chovatelských organizací » Chovatelská stanice

Fretka, která má ve svém jméně také název chovatelské stanice, ale nemá oficiální průkaz původu, nebo má rodokmen tištěný chovatelem, není mládě, které bylo prohlédnuto poradcem chovu. Jde tak o nesledovaný volný chov. Neznamená to, že takové mládě je méněcenné, avšak v takovémto případě není možné zaručit, že nedochází k nevhodnému spojení rodičů, nebo že jsou dodržovány zásady dobrého chovu a kvalitní péče o mláďata.

Mládě s průkazem původu je ze sledovaného cíleného chovu.
Mládě bez průkazu původu je z volného nesledovaného chovu.


Sdružení chovatelů fretek

Průkaz původu

Průkaz původu je jistotou, že jde o fretku z chovu, který sleduje určité cíle, že mládě i jeho rodiče byli prohlédnuti a posouzeni vyškolenými poradci chovu. Nalezené chyby jsou zapsány v protokolu o kontrole vrhu. Záznamy pak slouží ke sledování dědičných vad a k jejich eliminaci v příštích generacích. Prostřednictvím průkazu původu je majitel obeznámem s důležitými informacemi o mláděti a jeho předcích. Je tak jistotou, že jde o fretku ze sledovaného chovu s určitými cíly. Že mládě i jeho rodiče z takového chovu byli prohlédnuti poradcem chovu. Že mládě nebude mít viditelné nebo skryté známé nedostatky, případně, že majitel bude s nimy obeznámen prostřednictvím průkazu původu.

Skryté vady, které se mohou projevit až v následujících generacích, pochopitelně nelze vyloučit ani u cíleného chovu. Avšak když se takovéto nedostatky projeví, je v zájmu kvalitního sledovaného chovu je izolovat. Toto ve volných chovech většinou není možné vysledovat.

Sledovaný chov

Již nemusíte být členem, klubu, aby váš jeden odchov měl průkazy původu. Některé organizace nabízejí chovatelský servis také volným chovatelům, za splnění podmínek pro vystavení PP. Člen má pochopitelně výhody člena, ale členství není vždycky nezbytné. » Sdružení chovatelů fretek

 

Copyright © 2006 - 2011 chovatelské stanice fretek kom.cz | Zuzana Jordi D.